Det fælles censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser
Arkitektskolen Aarhus, Nørreport 20 - 8000 Århus C - +45 89 36 00 00 - censordialog@aarch.dk


Velkommen til det fælles censorkorps for Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.


Censorformandskabet er i perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2022:

 • Formand:
  Lars Juel Thiis
 • Næstformand, arkitektur:
  Jakob Brøndsted
 • Næstformand, design:
  Anne Louise Bang
 • Næstformand, konservator:
  Ion Meyer

Censorformandsskabet skal blandt andet varetage en kvalitetssikring af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem. Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for styrelsen og uddannelsesinstitutionerne.

Den overordnede sekretariatsfunktion for censorformandsskabet varetages af Arkitektskolen Aarhus.

Reglerne for censorformandskabet fremgår her.


Beskikkede censorer

De beskikkede censorer skal sikre, at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen

 • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning

Læs mere:


Censordialogmøde

For at opnå et godt kendskab til arbejdet som censor og ikke mindst lære at håndtere nogle af de vanskelige situationer, der fra tid til anden kan opstå, har der været afholdt et fælles dialogmøde onsdag den 6. februar 2019 på KADK. Dokumenterne fra mødet kan ses længere nede på siden.


Bekendtgørelse


Referater

2019

2018

2017

2016


Årsberetninger


Censordialogmøde

2019

2017