Det fælles censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser
Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7 - 8000 Århus C - +45 89 36 00 00 - censordialog@aarch.dk


Velkommen til det fælles censorkorps for Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.


Formandskabet er i perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2026:

 • Forperson:
  Lars Juel Thiis
 • Næstforperson, arkitektur:
  Louise Ingeman
 • Næstforperson, design:
  Anne Louise Bang
 • Næstforperson, konservator:
  Birgit Vinther Hansen

Censorformandsskabet skal blandt andet varetage en kvalitetssikring af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem. Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for styrelsen og uddannelsesinstitutionerne.

Den overordnede sekretariatsfunktion for censorformandsskabet varetages af Arkitektskolen Aarhus.

Reglerne for censorformandskabet fremgår her.


Beskikkede censorer

De beskikkede censorer skal sikre, at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen

 • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning

Læs mere:

Bekendtgørelse


Referater

Formandskabsmøde den 17. november 2022


Årsberetninger


Censordialogmøde

2019

2017