Det fælles censorkorps for de videregående kunstneriske uddannelser
Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads 7 - 8000 Århus C - +45 89 36 00 00 - censordialog@aarch.dk

Lovgrundlag

Links til materiale vedr. de enkelte uddannelser som f.eks. uddannelsesbekendtgørelse, prøvebekendtgørelse, findes på de enkelte uddannelsers hjemmeside.

Møde i censorformandskabet den 18. januar 2021

Referat_offentligt.pdf